MEER Stijl &zo - page 3

trends en
inspiratie
Uitgave van
Vadain
Postbus 166
Schering 31-33
8280 AD Genemuiden
T +31 (0)88 55 00 000
F +31 (0)88 55 00 001
@TrendblogNL
Trendblog
VadainGordijnen
Fotografie
Sven Benjamins, Amsterdam
Concept en vormgeving:
Meindertsma creative company, Zwolle
Drukwerk
Zalsman, Zwolle
Onze dank gaat uit naar:
n
Pogo Design, Zwolle
n
Woonwarenhuis Jan Pleijsier,
Genemuiden
n
Anouk Bannink
n
Team Vadain
Copyright© 2014 Vadain
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveel­voudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze
en/of door welk ander medium ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de copyrighthouders. Deze uitgave is met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid samenge-
steld. Noch de maker, nog de uitgever stelt
zich echter aansprakelijk voor eventuele
schade als gevolg van eventuele onjuistheden
en/of onvolledig­heden in deze uitgave.
Wij laten ons inspireren door interieur­trends
wereldwijd. We bezoeken trendpresentaties
en gaan naar interieur- en textielbeurzen in
Londen, Milaan en Parijs. Via onze website
en sociale media houden we je altijd op de
hoogte van de nieuwste interieur­trends.
Heb je een vraag over gordijnen? Dan kun
je die gemakkelijk stellen op onze facebook­
pagina. Wij helpen je graag!
colofon
@TrendblogNL
Trendblog
VadainGordijnen
meer
Stijl &zo
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...42
Powered by FlippingBook